Διοίκηση

Thursday, 24 June 2010
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μακρυνός

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Mιχαήλ Λώνας
2.
Νικόλαος Ζήσης
3. Ηλίας Κοσμίδης
4. Βασίλειος Συγλετος
5. Γεώργιος Βιδάλης
6. Μαρία Καλαμάρη
7. Κωνσταντίνος Νικητάκης
8. Νικάλος Καλομπαρίτσης
9.
Ιωάννης Διάκος
10.
Εμμανουήλ Βαρδαλάκος
11.
Παναγιώτης Χριστόπουλος
12.
Ζωή Μαργαρίτη
13.
Μαρία Ναυρουζογλου
14.
Κώστας Πρέκας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.1. Κωνσταντίνος Καλούδης
2. Κώστας Βράκας
3. Μαρία Γιαννακάκηδης
4. Ιωάννης Πάχος
5.
Λαμπρινή Μάνου
6.
Φ. Κωτσικα
7.
Αικατερίνη Κυλάκου
8. Κωνσταντίνος Σπέης
9. Δημόπουλος Γεώργιος
10. Ν. Γεωργίου
11. Αθανάσιος Μάνδας
12.
Παναγιώτης Κριτσιδήμας
13.
Χαράλαμπος Σαβούρογλου
14.
Αναστασία Τσάκωνα
15.
Μαρία Καραγιάννη