Επισκέψεις Πολιτισμού

Wednesday, 27 January 2010

episkepseis_400Οι επισκέψεις πολιτισμού, μας οδηγούν στα μονοπάτια της ελληνικής και ξένης κληρονομιάς.
Σε μουσεία, σε χώρους πολιτιστικούς, σε χώρους ανοικτούς όπου τα μνημεία μας περιμένουν.

Οργανωμένη δράση που στοχεύει στη γνωριμία του πολιτισμού εκεί που ξετυλίγεται. Γιατί η γόνιμη επαφή με άλλες πηγές πολιτισμού είναι πολιτισμός, καλλιεργεί, ενδιαφέρει, ανοίγει τους ορίζοντες.